Switch to ->ENGLISH

 • General Manager 总经理
 • Min Heng闵衡:18862190889
 • +86 188 6219 0889,minheng@3rroll.com

 • Sales销售
 • Howard Zheng 郑浩
 • Sales Director 销售总监
 • +86 136 1627 2788
 • howard.Zheng@vip.163.com
 • Min Yanhua闵燕华
 • +86 139 0809 8608,myhcdzd@163.com

 • Kang Qi 康琪
 • kangqi@3rroll.com

当前所在的位置:首页 / 联系我们

中德制辊(苏州)有限公司


3R Roll Manufacturing Co.,Ltd

 

地址:苏州市工业园区唯新路59号

 

General Manager 总经理

Min Heng 闵衡

+86 188 6219 0889,minheng@3rroll.com

 

Sales  销售

Howard Zheng 郑浩

Sales  Director 销售总监

+86 136 1627 2788,howard.zheng@vip.163.com


Min Yanhua  闵燕华 

+86 139 0809 8608,myhcdzd@163.com

 

Kang  Qi  康琪

kangqi@3rroll.com

 Copyright ©2018-2024 3R ROLL MANUFACTURING CO.,LTD. 版权所有
地址:苏州市工业园区唯新路59号 电话:86-512-62752600 技术支持:苏州道可